Homeข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 รับสมัครอบรมสะเต็มศึกษา เชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล 25 มีนาคม 2561 2083
2 ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 กุมภาพันธ์ 2561 321
3 ทัศนศึกษาจังหวัดพัทลุง 13 กุมภาพันธ์ 2561 409
4 แสดงความยินดีกับ นร. ผ่านการรับรองจาก Microsoft Office Specialist 22 มกราคม 2561 425
5 สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมครูสเต็มศึกษาด้วยทางไกลแล้ว 24 เมษายน 2560 619
6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสำหรับการแข่งขันต่างๆ ปี 2559 17 สิงหาคม 2559 820
7 ผลงานจากการประกวดแข่งขันการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ ระดับมัธยมปลาย งานวิชาการ 08 สิงหาคม 2559 758
8 ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 23 ธันวาคม 2558 1078
9 ประมวลภาพจากกกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 58 22 ธันวาคม 2558 1051
10 ประมวลภาพจากกิจกรรม ASEAN CAMP 2558 มาแล้วมาชมกัน 21 ธันวาคม 2558 1040
11 กิจกรรม ASEAN CAMP 2558 วันที่ 1-2 กันยายน 2558 19 สิงหาคม 2558 945
12 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 สิงหาคม 2558 1260
13 ขอแสดงความยินดีกับนายฟาริด เตะมาหมัด ได้รับรางวัลพระราชทาน 21 มีนาคม 2558 861
14 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโควต้า 2558 21 กุมภาพันธ์ 2558 894

ข้อมูลโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

Menu611824
วันนี้วันนี้775
เมื่อวานเมื่อวาน1035
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้9921
เดือนนี้เดือนนี้32252
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด611824